Αντικαταστήσαμε την παλιά σάπια σκεπή που βλέπετε στις φωτογραφίες με νέα κεραμοσκεπή σε χωριό του Πηλίου.

Το κτίσμα ήταν ένα πέτρινο διώροφο του 1935.

Κατασκευάσαμε περιμετρικά “σινάζι” και προσθέσαμε μόνωση , πέτρωμα, και γκρί κεραμίδι.

Πριν:

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΜΕΤΑ:

Photo Gallery: