Όταν παρουσιάζουμε ένα οικοδομικό έργο, συνήθως εστιάζουμε στην εμφάνιση της ολοκληρωμένης κατασκευής, ή έστω στο ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ.

Τον θεμελιώδη ρόλο όμως στην όλη κατασκευή παίζουν όλες οι εργασίες υποδομής, υποστήριξης και κτισίματος.

Για παράδειγμα, μια σωστή θεμελίωση χωρίς παραλείψεις θα αποτελέσει τον κύριο λόγο που το κτίσμα θα διανύσει τις δεκαετίες τις ζωής του χωρίς προβλήματα στήριξης, ρωγμών, υγρασιών και λοιπών προβλημάτων που η αποκατάστασή τους συχνά κοστίζει όσο και η κατασκευή τους.

Παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από εργασίες θεμελίωσης και κτισίματος από κάποια πρόσφατα έργα μας.