Μας ζητήθηκε να κατασκευάσουμε παραδοσιακό φούρνο με ξύλα σε κατοικία στο πήλιο. Αφήνουμε τις εικόνες να μιλήσουν…

 

Η οικία καθώς και ο περιβάλλον χώρος έχει επίσης κατασκευαστεί από εμάς…