Κατασκευάζουμε πεζοδρόμια με όποια τεχνική και υλικό κάλυψης θέλετε.

  • Πέτρα
  • Ξύλο
  • Τσιμέντο με τεχνοτροπίες (π.χ με σκοτίες, τις γραμμές-χωρίσματα στο τσιμέντο)
  • Σταμπωτά
  • Πλάκες πηλίου κανόνιστες
  • Πλάκες πεζοδρομίου
  • Απομίμηση πέτρας ακανόνιστου σχήματος με τσιμέντο (σε πλάκες)
  • Και πολλες άλλες παραλλαγές αλλά και συνδυασμοί των ανωτέρω