Ειδικά εργαλεία

Ειδικά εργαλεία

Μηχάνημα αδιατάρακτης κοπής Το μηχάνημα αδιατάρακτης κοπής είναι ένα εργαλείο κοπής μπετόν (και όχι μόνο) με δίσκο που κινείται πάνω σε ράγες. Πρέσα τσιμεντοκονίας Υδραυλικό εργαλείο βαρέως τύπου απαραίτητο για την σωστή εφαρμογή δαπέδων. Κομπρεσέρ αέρα βαφής Το...