Μπαίνει νερό από τα κεραμίδια

Μπαίνει νερό από τα κεραμίδια

Κατηγορία: ΒΛΑΒΕΣ , Λέξεις φράσεις: διαρροή σκεπής , μπαίνει νερό από την ταράτσα, μπαίνει νερό από την στέγη, διαρροή μόνωσης, διαρροή στέγης, διαρροή σκεπής Οι λόγοι που υπάρχει διαρροή και μπαίνει νερό στο σπίτι σας ποικίλει. Αρχικά πρέπει να δούμε μήπως η διαρροή...